Informatie aanvragen

Coachingspraktijk Algemeen

Kiezen voor Bekker Psychologisch Advies

De aanpak van Bekker Psychologisch Advies is geschikt bij onder andere levensfaseproblematiek, overspannenheid, burn-out en algemene persoonlijke ontwikkeling  en focust op het versterken van psychologische flexibiliteit, die helpt bij het omgaan met de problematiek die op je pad komt. Acceprance en Comittment Therapy (ACT) ligt aan de basis van de coaching.

.ACT leert je een milde houding aan te nemen ten opzichte van wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl Krachtgericht coachen je helpt bij het focussen op idealen en kwaliteiten.  De oefeningen uit de coaching zijn praktisch, begrijpelijk en goed bruikbaar voor een ieder en  worden in zowel een klinische als een niet-klinische setting veelvuldig gebruikt.

ACT: Acceptance and Commitment Therapy , is een methodiek  die zich richt op het be├»nvloeden van eigen gedrag, in plaats van controle krijgen over  emoties en gedachten. Je psychologische flexibiliteit wordt hierdoor versterkt. Vechten tegen onoverkomelijke zaken wordt losgelaten, omdat dit ten koste gaat van een waardevol leven. Hoewel in de naam over therapie gesproken wordt, is ACT ook buiten therapie breed toepasbaar.   

Krachtgericht coachen: Het uitgangspunt van krachtgericht coachen is dat mensen   veel kwaliteiten en talenten in huis hebben, maar dat zij deze te weinig inzetten. Krachtgericht coachen komt voort uit de positieve psychologie en stemt af op kwaliteiten en idealen , maar ook op de bewustwording en het aanpakken van belemmeringen die het werken vanuit idealen in de weg zitten

 

Monique Bekker, psycholoog en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) , is opgeleid als coach in Krachtgericht coachen en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Beiden zijn wetenschappelijk bewezen benaderingswijzen die voortkomen uit de  psychologie. Een traject bij Bekker Coaching bestaat uit 5 tot 6 sessies. Tussen de sessies oefent u zelf met de aangeleerde vaardigheden. 

Een coachingsaanbod valt niet onder de vergoedingen voor GGZ aanbod. Afhankelijk van uw vraag krijgt u een passend voorstel. Uw werkgever is wellicht bereid een deel van deze kosten op zich te nemen. Ook is in een aantal gevallen belastingaftrek mogelijk.