Informatie aanvragen

Docenten coaching

Het coachingstraject

Docenten zijn ook maar mensen. Weinig beroepen vragen zoveel van je, als het beroep van docent. Als je lessen leuk zijn en je studenten hangen aan je lippen, zal je met plezier naar je werk gaan. Maar een negatieve evaluatie of een conflict met een student, brengen je op zijn minst toch even in uit je evenwicht. Nu zullen de meeste docenten bij zo iets kort stoom afblazen bij een collega. Als het probleem wat langer bestaat, kun je het eventueel bespreekbaar maken bij je leidinggevende.

Test: Ben jij (nog) geschikt als docent?

Een coachingstraject kan door een docent zelf aangevraagd worden, maar wordt soms ook geadviseerd door de leidinggevende. In het kennismakingsgesprek zullen we gaan bespreken waarom je de behoefte hebt aan een coachingstraject. In sommige gevallen is er sprake van een specifiek probleem (bijvoorbeeld onzekerheid voor de groep), in andere gevallen kan er sprake zijn van een vraagstuk ronsom persoonlijke ontwikkeling. Er zijn echter ook regelmatig coachings-aanvragen van docenten die niet zozeer kampen met problemen, maar zichzelf juist als docent of opleider verder willen ontwikkelen. Dit wordt met name bij jonge of beginnende docenten gezien, maar ook docenten die al langer in het vak zitten, kunnen met vernieuwde energie aan de slag met de handvatten die zij zichzelf hebben toegereikt tijdens het coachingstraject. Coaching is dus zeker geen "afgang", veel mensen volgen met plezier een coachingstraject. 

Sommige docenten hebben behoefte aan één enkel gesprek, maar vaker bestaat een traject uit meerdere gesprekken. Het bezoeken van de lesgroep behoort tot de mogelijkheden, eventueel ondersteund door een video-opname. In het coachings-traject ben jij leidend en het traject volgt dan ook de route die door jou is uitgestippeld.

Als arbeids- en organisatiepsycholoog werk ik vanuit de methodiek van krachtgericht coachen een methode die veel resultaat boekt, zonder ingewikkelde, langdurige gesprekken.

"Wat maakte ooit dat jij zo graag docent wilde worden"?, is vaak een thema binnen de gesprekken.

Ook werk ik  vanuit de Acceptance and Commitment benadering (ACT)

Ik ben voor beide benaderingen gecertificeerd bij het Instituut voor Multi-Level-Learning en als ACT therapeut.

Elementen die ik verder belangrijk vind bij coachen zijn: leren in het hier en nu, betrokkenheid, persoonlijke interesse en inlevingsvermogen, vertrouwen in de zelfredzaamheid van de ander, openheid en confronteren, respect , gedeelde waarden en de inzet van enigszins provocatieve technieken. De aanpak volgens ACT is er op gericht om de psychologische flexibiliteit te vergroten.

Wanneer u als docent of als organisatie gebruik wil maken van individuele coaching kunt u contact op nemen met Monique Bekker op 0624582897

Werkwijze

Na een gratis kennismakingsgesprek wordt met u afgesproken op welke manier de coaching wordt voortgezet. Meestal is tussen de 2 en 5 contactmomenten voldoende. Eventueel vindt er een observatie plaats op de werkplek, wanneer u dat op prijs stelt. In het geval van reintegratie duurt het traject  langer. Er wordt dan een specifieke, vaste prijs met u afgesproken.

De tarieven voor coaching bestaan uit 75 Euro per uur. Dit is exclusief 21% BTW. Vaak is uw school of instituut bereid om de kosten te vergoeden.

Om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen.

Vraag een vrijblijvend telefonisch consult aan via m.bekker@boc-onderwijsadvies.nl of op 0624582897

 

Praktijkvoorbeelden:

Mevrouw B.J., 43 jaar: 

Behandeldoelen door client aangegeven: 

Mevrouw weet niet of zij haar werk als docent nog leuk vindt en twijfelt aan de zin er van. Zij geeft aan dat zij met meer plezier in het leven wil staan, en vaker oprecht blij voor de klas wil staan. Tevens hoopt ze meer in het hier en nu te kunnen zijn, meer genieten van wat haar  wel lukt en minder last heeft van piekeren

 Interventies: 

6 bijeenkomsten en een terugkom bijeenkomst(7) waarin elementen uit ACT zijn besproken en geoefend:

1.       In bijeenkomst 1 staat centraal inhoeverre mevrouw J. echt bereid een nieuwe weg in te slaan, dus niet alleen bewust worden van.., maar ook daadwerkelijk aan de slag gaan met nieuw gedrag, waarin zij zich minder aantrekt van wat anderen van haar vinden.  Oefeningen rondom een  regelboekje maken zijn uitgelegd en we bespreken de effecten van haar gedrag op kort en lang termijn

2.       We bespreken de illusie van controle; we oefenen met het verschil tervaren ussen pijn en lijden en in hoeverre pijn dragelijk is; Mw. J experimenteert  met gedrag wat niet gewoon voor haar is, ze is wat minder streng voor jezelf door enkele van haar regels niet uit te voeren of uit te stellen. Dit geeft stress, maar toch zet zij door. Het is een nieuwe ervaring om iets juist niet te doen. We bekijken de film over een intern alarm met  de knoppen. 

3.       Mw. J neemt meer afstand van haar dwingende gedachten:ze  geeft haar verstand een naam, en neemt haar gedachten en gevoelens minder serieus. We maken samen een gedachtenwolk, en deze wordt zichtbaar opgehangen zodat ze er naar kan kijken.

4.       Nogmaals het verkennen van de gedachtenstroom;  Mw. J. in staat om als waarnemer te kijken naar  gedachten die komen en voorbij gaan; we gaan nogmaals het ‘moeten’ bespreken en mw. J probeert dit te veranderen in mogen. In hoeverre lukt het om zoveel ‘moeten’ als een absurditeit te zien.

5.       Inzoomen op het zelf. Wie is mevrouw J door de jaren heen geworden? Wie is zij zelf, als constante factor’ en wie heeft ze er zelf ‘bij verzonnen’. Oefenen met zelfcompassie; mevrouw J stelt hoge eisen aan zichzelf en is strenger voor zichzelf dan voor een dierbare . We oefenen met de ‘busmetafoor’. Welke passagiers dwingen haar allemaal tot extreme rij omstandigheden, terwijl de weg die ze afrijdt al moeilijk genoeg is. Hoe kan mw. J meertijd voor haarzelf maken?

6.       De waardenlijst is thuis ingevuld en besproken. Wat is er echt belangrijk in het leven. Wil ze anders in het leven staan en hoe kom je dichter bij hoe je echt wil leven (waarden). Toegewijd handelen komt steeds dichterbij.

7.       Terugkom bijeenkomst. Besproken dat gedragsverandering moeilijk is en doorzetten en oefenen vereist. De test die ‘psychologische flexibiliteit’ meet is afgenomen. Ook bespreken war al goed gaat en waar nog groei mogelijk is. Wie of wat kan haar helpen om in het spoor van het toegewijd handelen te blijven.

 

" Dhr S., 42 jaar (docent MBO)  is, na ongeveer een half jaar" uit het arbeidsproces geweest te zijn, verzocht om te re-integreren. Hij vraagt een vrijblijvend gesprek aan met coach Monique Bekker.  Na één gesprek met behulp van technieken uit de kernreflectie, wordt duidelijk dat de wens om terug te keren in het onderwijs groot is. Dhr. S ziet mogelijkheden. Na dit hartverwarmende inzicht stuiten we op belemmeringen die deze wens in de weg zitten. Er zijn angsten, teleurstellende ervaringen maar er is ook gebrek aan kennis van didactiek en groepsdynamica. We maken een plan om aan de slag te gaan met het aanpakken van deze belemmeringen. De focus blijft echter vooral op wat dhr S. wel kan en welke kwaliteiten hij in kan zetten. Hij blijkt bijvoorbeeld over veel humor te beschikken, maar was zich daar niet meer van bewust. Ook verkennen we de voordelen van de belemmeringen; ze zijn er niet zonder reden.

Het traject bestaat uit begeleiding (het geven van coaching, maar ook praktische informatie over lesgeven) en we plannen enkele momenten waarop dhr. S in zijn werk geobserveerd en gecoachd kan worden. Dit wordt als spannend maar uiterst zinvol ervaren. De school staat open voor het begeleidingstraject en voegt enkele specifieke leerpunten toe. De competenties van de school zijn daarbij richtinggevend en het begeleidingstraject sluit daar goed bij aan. Het traject gaat van start.

Inmiddels is dhr. S weer voor 60% aan het werk. Hij leert stukje bij beetje het vertrouwen in zichzelf terug te vinden en ziet dat lesgeven hem af en toe al weer plezier geeft. Ook geniet hij van "het weer in de maatschappij zijn en verantwoording nemen". Hij leert "al doende"en reflecteert veel; soms zelfstandig, of met de coach. Hij is nog niet helemaal de "oude", maar dat is in zijn geval niet erg! ". De verwachting is dat hij na de herfstvakantie weer volledig kan functioneren."