Informatie aanvragen

Bekker Onderwijsadvies

BOC-Onderwijsadvies

Hoewel er gelukkig nog veel docenten met plezier onderwijs geven, blijven er altijd situaties te bedenken, waarbij het verzorgen van onderwijs of omgaan met groepen en studenten/leerlingen, lastig is. Ook het trainen van medewerkers, die soms onvrijwillig op cursussen aanwezig zijn, gaat niet bij iedereen even gemakkelijk.  Als docent/trainer is het belangrijk om je passie in onderwijs/trainen (terug) te vinden. Passie krijgen gaat niet vanzelf, maar gaat gepaard met het inzetten van de juiste middelen en hulpbronnen. BOC-onderwijsadvies kan hierbij helpen.

Tevens is het goed om na te blijven denken over je idealen. Kun je ze nog kwijt in je werk?  Daarnaast is het belangrijk dat iedereen die met groepen werkt zich gesteund voelt in zijn werk. Groepsdynamica is hierbij een essentieel onderdeel. Daarnaast is ook een optimaal werk- en omgangsklimaat een belangrijke voorwaarde. Monique ondersteunt docenten en trainers hierbij. Zij richt zich met name op docenten in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, maar heeft inmiddels ook trainingen en coachingstrajecten binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verzorgd. Haar activiteiten bestaan hierbij uit een coachingstraject, workshop of training.

Onze visie

BOC-onderwijsadvies gaat uit van een positief, psychologisch concept en gelooft in kwaliteiten van mensen. Elk individu heeft de kracht om zich te (blijven) ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is kenmerkend voor ons bedrijf. Betrokkenheid, actief en betekenisvol bezig zijn, motiveren hierbij. Zelf ontdekken, actief inspelen op situaties, reflecteren op ervaringen, eigen verantwoordelijkheid nemen en experimenteren zijn hierbij effectieve activiteiten. Samen gaan we op zoek naar plezier en bevlogenheid binnen onderwijs en leren. Een basisvoorwaarde om alle studenten/trainees maar juist ook alle docenten/trainers dat onderwijs te kunnen geven wat zij nodig hebben.

De oprichter van BOC-Onderwijsadvies

Monique Bekker (1963) is sociaal en arbeid&organisatie-psycholoog, docent. onderwijstrainer en docentcoach. Zij levert vanuit haar professie een bijdrage aan trajecten binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, met name binnen opleidingen in de zorg en welzijnsector. Haar werkwijze en stijl is vanuit betrokkenheid bij docenten en liefde voor het onderwijs, begeleiding bieden bij lastige onderwijssituaties. Zij heeft haar expertise opgebouwd door jarenlang te werken als docent(opleider), trainer en coach binnen het MBO, het HBO en het WO. Haar betrokkenheid bij de gezondheidszorg komt voort uit de tijd dat zij als verpleegkundige werkzaam was.  Met veel plezier én kunde verricht zij haar werkzaamheden altijd op de snijvlakken van (leuker) lesgeven, coachen en groepsdynamica.  Daarnaast is zij auteur van de boeken "Leuker lesgeven (2012)" en "Focus op groepsdynamica (2014)" en Groepsdynamica: werken in en met groepen (2016). Sinds 2016 werkt zij als trajectbegeleider en beoordelaar van VELON registratietrajecten, en als adviseur bij BRLO. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandige vanuit haar bedrijf BOC-onderwijsadvies Meer informatie leest u in haar CV.

Zij is opgenomen in het register van Arbeid- en Organisatiepsycholoog van het NIP. Daarnaast is zij Velon geregistreerd.

Wat kunt u van BOC-onderwijsadvies verwachten?

De werkzaamheden van BOC-onderwijsadvies bestaan onder andere uit:

  • het begeleiden van individuele docenten/trainers  op het gebied van lastige onderwijssituaties en/of werksituaties (vanuit ACT en krachtgericht coachen)
  • Het adviseren van (onderwijs)teams en docenten/trainers bij vraagstukken op het gebied van lastige situaties in groepen en klassen
  • het begeleiden van teams vanuit sociaalpsychologische deskundigheid
  • Het geven van lezingen en workshops op het gebied van sociale psychologie en groepsdynamica
  • Het verzorgen van onderwijs en trainingen op het gebied van groepsdynamica, sociale psychologie en communicatieve vaardigheden (dit kan ook bij onderbezetting of ziekte)

De werkzaamheden zullen over het algemeen plaatsvinden op hogescholen en universiteiten. Het is echter ook mogelijk om bij specifieke vragen opleidingsteams binnen het voorgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijven te ondersteunen bij onderwijs/trainings- en coachingsvragen.

Contact