Informatie aanvragen

Opdrachtgevers

 

Opdrachtgevers die op een prettige wijze hebben samengewerkt met BOC-onderwijsadvies:

 

 • Hogeschool Inholland: Assessorentraining voor lerarenopleiders tweedegraads
 • DEBOSgroep - als (co) trainer bij de training 'Voluit Leven', gebaseerd op ACT
 • BRLO - adviseren, begeleiden en beoordelen van registratietrajecten lerarenopleiding
 • ROC Twente - Driedaagse training "groepsynamica" voor docenten op het MBO
 • Waerdenborch college - Coaching in verband met reïntegratietraject voor VMBO-docent
 • Rijn IJsselcollege - Training "groepsdynamica" voor docenten op het MBO
 • NIP - Workshop "groepsdynamica" voor de sectie arbeid & organisatie
 • De Bascule - Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen 
 • AMC - Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen, mentor en trainer van mentoren bij de basiskwalificatie onderwijs (BKO)
 • VUMC - Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen; begeleiden van mentoren inzake BKO en BKO kandidaten 
 • Meander Medisch CentrumThemamiddag "samenwerken" verzorgd voor kinderartsen en doktersassistenten polikliniek
 • EVC Centrum NederlandAssessor  en Portfolio-begeleider bij Verpleegkunde; Lerarenopleiding G &w en HBO Psychologie
 • Nederlandse Obesitas KliniekTraining groepsdynamica verzorgd voor psychologen en coaches van de Obesitas Kliniek
 • Maris College - Workshop omgaan met ADHD
 • Hogschool InHolland - Lessencyclus groepsdynamica bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding), training "op de automatische piloot" bij docenten Human Resource Management, lessencyclus "psychologie van de adolescent" bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding), lessenclyclus "vakdiactiek en pedagogiek" bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding) en module "leerlingenzorg" en "klassenmanagement" bij studenten van verschillende lerarenopleidingen
 • Sociale verzekeringsbank - Workshop "op de automatische piloot" in combinatie met een teambuildingsdag voor leden van het trainersteam
 • Vrije Universiteit - Tutor/mentorschap eerste-, tweede- en derdejaars geneeskundestudenten, mentorschap artsen bij het behalen van de BKO-registratie (Basiskwalificatie onderwijs), trainer ten behoeve van artsen in opleiding tot tutor, trainer ten behoeve van diverse vakgerelateerde trainingen en workshops in jaar 1 tot en met 6 van de opleiding geneeskunde, bijdrage bij de kennismakingsdagen van VWO-leerlingen/aankomend geneeskundestudenten
 • Hogeschool van Amsterdam - Training "groepsdynamica" voor docenten aan de opleiding fysiotherapie
 • Spaarne ziekenhuis/Spaarne Gasthuis - Training "Leuker lesgeven" voor docenten in de masterfase van de opleiding geneeskunde
 • ROCASA - Training "leuker lesgeven" aan het team Zorg
 • Nederlandse vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde - Lezing "Leren is leuk" op het symposium "Leren en veranderen"
 • NCOI Opleidingsgroep - Materiaalontwikkelaar, docent en examinator bij de opleiding Leraar Zorg en Welzijn en de algemene lerarenopleiding, trainer bij de opleiding HBO Psychologie  op de onderdelen "algemene psychologie, "sociale psychologie", " begeleiding van ouderen", "Gedrag in Organisaties" en "Opleiden in Organisaties", begeleider van de bachelorscriptie, ontwikkelen en afnemen van tentamenmateriaal en werkzaam bij Incompany
 • Mieke Bouwens opleidingsbureau (communicatie en didactische training) - Workshop op het symposium "van woord tot daad
 • NOBTRA - Workshop "automatisch gedrag tijdens lesgeven" tijdens trainingsdag
 • Velon - Workshop "leuker lesgeven" tijdens congres
 • NVMO - Diverse workshops "coaching", "lastige groepen" en "rollenspellen" tijdens medisch onderwijscongres
 • HGZO - Diverse workshops "coaching", "lesgeven" en "groepsdynamica" tijdens congres

 

Contact